همکاری با ما

ما بر این باور هستیم که کار گروهی و تیمی می تواند به موفقیت های بزرگتر منجر شود.خوشحال می شویم در صورتی که در زمینه های زیر تجربه و مهارت دارید ،رزومه ی خود را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید تا بتوانیم با هم دنیای رنگی تری بسازیم .

info@recipecatering.com

تبلیغات

گرافیک

دسر

گل آرایی

بادکنک آرایی

ظروف کرایه

چیدمان میز

برگزاری دوره های آموزشی

وموارد مرتبط با حرفه ی ما