مرغ توپی 20 عدد

بخر و بپز و بخور

بیشتر

نیمه آماده
  • محتویات مرغ
  • دسته بندی مرغ
  • وزن
  • دمای غذا منجمد
  • مناسب برای بچه ها
  • توضیحات در روغن به مدت 10 دقیقه سرخ شود
  • نوع ظرف ظرف یکبارمصرف
  • ابعاد ظرف 10*10
  • ماندگاری در فریزر 3 ماه

جذاب برای بچه ها